POLITIKA KVALITETA

Poslovna organizacija firme «Stamevski» počiva na sistemskom pristupu. Svi elementi sistema su povezani u ostvarenju osnovnog cilja: postizanje zadovoljstva potrošača. O svakom elementu sistema vodi se stalna briga i poboljšavaju se principi poslovanja. Zaštita i briga potrošača obezbeđuju se stalnom kontrolom higijene i zdravstvene ispravnosti proizvoda, uz primenu sistema upravljanja kvalitetom i higijenom. Kontinuirani i profesionalni odnosi saradnje su uspostavljeni sa nadređenim institucijama za kontrolu i ispravnost proizvoda, što omogućava poštovanje svih važećih zakona i propisa. Radi što bolje komunikacije sa potrošačima konstantno se vrše promocije i ispitivanja tržišta, radi utvrđivanja njihovih želja i potreba . Selekcija zaposlenih vrši se utvrđenim tehnikama, a o zaposlenima i njihovim uslovima rada vodi se konstantna briga i omogućava se njihovo stalno stručno usavršavanje. Uz obezbeđivanje najkvalitetnijih sirovina za rad, zadovoljstvo i profesionalnost zaposlenih, omogućavaju proizvodnju najkvalitetnijih proizvoda. Firma «Stamevski» ostvaruje poslovnu saradnju sa svim renomiranim prodajnim lancima prisutnim na teritoriji Srbije i poštuje njihove stroge uslove poslovanja. Posebna služba brine o zadovoljstvu i praćenju rada načih kupaca. Veliki asortiman proizvoda zahteva saradnju sa mnogobrojnim dobavljačima, koji se podstiču na razvijanje sve viših nivoa poslovanja. Konstantna saradnja sa velikim brojem dobavljača govori o posignutim profesionalnim, zadovoljavajućim i obostrano korisnim odnosima. Vlasnička politika jeste da se poboljšavanjem uslova rada i profesionalnosti radnika, uz proširenje tržišta, smanji cena i poveća prodaja proizvoda. Svi elementi poslovanja konstantno se nadgledaju i usklađeni su sa svim važećim propisima i zakonima. Postoji razvijena saradnja sa svim nadređenim društvenim institucijama. U poslovanju se posebna briga vodi o zaštiti i očuvanju životne sredine. Stalnim promenama tržišta i poslovanja prilagođava se visokom fleksibilnošću sistema i dobrom povezanosću svih negovih elemenata. Svaki zaposleni u firmi «Stamevski» odgovoran je da izvršava svoje aktivnosti u skladu sa ovom politikom.

REFERENT LISTA

Firma ‘Stamevski’ ostvaruje saradnju sa sledecim reomiranim sistemima prodajnih objekata u Srbiji : Merkator-S doo, Idea doo, Metro Cash & Carry doo, Veropoulos doo , Univereksport doo, PTP Dis doo i lanac Delhaize trgovina koji obuhvata objekte Tempo, Maxi, C market i Pekabeta.