PROIZVODNJA

Svi proizvodi u firmi Stamevski proizvode se ručno, od sastojaka visokog kvaliteta. Ručna izrada svih proizvoda omogućila je kreiranje prepoznatljivog kvaliteta kolača. Najveća pažnja u proizvodnji posvećena je kontroli kvaliteta i higijene. Proizvodni pogon, koji u žargonu nazivamo ’’velika kuhinja’’, ispunjava veoma visoke savremene zahteve proizvodnje prehrambenih proizvoda. Žargon ‘’velika kuhinja’’ proizilazi iz uspešnog spoja tradicionalnog načina izrade omiljenih, a ponekad i zaboravljenih, slatkiša i veoma kompleksnih zahteva i zadataka da bi se oni, baš onakvi kakve ih želite, našli na policama Vašeg marketa, a zatim i u Vašem domu.

AMBALAŽA

Pored primamljivog izgleda i modernog dizajna sa elementima tradicionalnog, kvalitet ambalaze ispunjava i najstrože uslove čuvanja prehrambenih proizvoda, zaštite potrošača, transporta , i višestruko se može koristiti. Distribucija kolača vrši se svakodnevno, najsavremenijim rashladnim vozilima namenjenim za prevoz hrane, što omogućava da se dnevno sveže poslastice nadju u Vašem domu.